Gewestplannen

Een gewestplan geeft de bestemmingen van de grond aan. Zo kan je op een gewestplan zien of een stuk grond in een natuurgebied, een woongebied, een agrarisch gebied, een zone voor verblijfsrecreatie, enz. ligt.

Onze gemeente ligt in het gewestplan Hasselt-Genk dat werd goedgekeurd op 03/04/1979. Het gewestplan kan je raadplegen op deze site  .

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info