Euthanasie

Bij de dienst bevolking kan je sedert 1 september 2008 een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren. Dit kan je doen met een aangifteformulier dat je hieronder kan downloaden.

Regelmatig melden inwoners zich aan onze loketten aan met het verkeerde aangifteformulier dat verspreid wordt in de rusthuizen, bij de huisdokters en op een aantal websites. Het document “wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde” is echter niet het officiële, door de wet voorgeschreven formulier dat vereist is voor de registratie van de wilsverklaring bij de gemeente. De federale overheidsdienst volksgezondheid in Brussel aanvaardt deze formulieren niet.

Indien je een wilsverklaring euthanasie wenst te laten registreren, gelieve dan het wettelijk voorziene formulier in te vullen.

Als je de wilsverklaring volledig hebt ingevuld en samen met de getuigen en de eventuele vertrouwensperso(o)n(en) hebt ondertekend, kan je deze laten registreren bij de dienst bevolking, waar nagekeken wordt of alles werd ingevuld en ondertekend is. Is alles in orde, dan wordt, in jouw bijzijn, de registratieprocedure bij de federale overheidsdienst volksgezondheid doorlopen.

Na registratie wordt automatisch en onmiddellijk een ontvangstbewijs afgeleverd, dat in drie exemplaren door jou ondertekend wordt. Je ontvangt een kopie van je wilsverklaring en een origineel ontvangstbewijs. De medewerker van de dienst bevolking bezorgt jouw originele wilsverklaring aan de federale overheidsdienst volksgezondheid.

De wilsverklaring kan ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechts geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verklaring.

Voor meer informatie over de registratieprocedure kan je terecht bij de afdeling burgerzaken op het telefoonnummer 011/80 80 84. Wens je echter meer te weten te komen over wat euthanasie precies is, wat de voorwaarden zijn, wanneer het wordt toegepast, enz. dan kan je contact opnemen met het provinciaal centrum morele dienstverlening in Hasselt, A. Rodenbachstraat 18, 011 21 06 54.

Meer info op :  http://www.health.fgov.be/.

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info