Kids-ID

Kids-ID (grote weergave)

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument met foto voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

De Kids-ID wordt gevraagd aan de buitenlandse grenzen maar ook in luchthavens.  Elk Belgisch kind jonger dan 12 jaar, dat naar het buitenland reist, dient immers in het bezit te zijn van een Kids-ID.
Niet alle landen aanvaarden de Kids-ID als geldig identiteitsdocument. Om te weten in welke landen de Kids-ID aanvaard wordt als reisdocument, kan je een tabel raadplegen die opgesteld werd door de federale overheidsdienst buitenlandse zaken.

Het moet aangevraagd worden door één van de personen die het ouderlijk gezag over het kind uitoefenen.  Het kind dient zelf aanwezig te zijn bij de aanvraag van zijn/haar Kids-ID. De baliebediende moet zich er immers van vergewissen dat het kind op de foto hetzelfde is dan hetgene voor wie de Kids-ID wordt gemaakt. De activering van de Kids-ID kan door één van de personen die het ouderlijk gezag over het kind uitoefenen.

Het is telkens 3 jaar geldig.

Hou voor de aanvraag van de Kids-ID rekening met een wachttijd van 2 tot 3 weken.

Meebrengen

1 recente pasfoto met witte achtergrond.

Kostprijs

  • normale procedure: 8 euro.
  • spoedprocedures zijn dezelfde als bij de identiteitskaart voor volwassen Belgen

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info