Opgraving en herbegraving

Kerkhof (grote weergave)

In het politiereglement op begraafplaatsen en lijkbezoring is een hoofdstuk over opgraving en herbegraving opgenomen.

Wanneer kan toestemming tot opgraving en herbegraving worden verleend?

De burgemeester zal toestemming verlenen voor het opgraven van stoffelijke resten of een asurn uit een gewoon (urnen)graf, indien daarvoor een ernstige reden is. Een ernstige reden kan zijn:

  • verzoek tot verplaatsing naar een nieuwe concessie;
  • de wens om samen in één graf verenigd te worden;
  • de wens tot cremeren van de stoffelijke resten;
  • de wens tot overbrenging naar een andere begraafplaats bij verhuizing van de nabestaanden.

Hoe moet een aanvraag worden ingediend?

Een aanvraag voor het opgraven en het herbegraven moet worden ingediend bij de burgemeester. Voor deze aanvraag dient een aanvraagformulier te worden gebruikt. Dit aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de dienst bevolking.

Op het aanvraagformulier dient het verzoek te worden gemotiveerd. De aanvraag wordt ingediend door het naaste familielid van degenen wiens stoffelijke resten worden opgegraven en dient te worden gericht aan de burgemeester. Het naaste familielid is:

  • de nog in leven zijnde partner van de overledene of;
  • indien er geen levende partner van de overledene is, de nog in leven zijnde bloed- en aanverwanten eerste graad van de overledene of;
  • indien er geen bloed- en aanverwanten eerste graad zijn, de nog in leven zijnde bloed- en aanverwanten tweede graad.  

Wat gebeurt er daarna?

Indien er naar het oordeel van de burgemeester sprake is van een ernstige reden, zoals hierboven is beschreven, zal toestemming worden verleend door de burgemeester. Hiervan zal een schriftelijke bevestiging aan de aanvrager worden verstuurd.

De feitelijke uitvoering van de werkzaamheden zal worden verricht door een deskundig bedrijf, dat hiervoor door de gemeente zal worden aangesteld.

Wie betaalt het opgraven en eventueel het herbegraven?

De kosten voor het opgraven en het herbegraven zijn volledig voor de nabestaanden. De gemeente heeft hiervoor tarieven vastgesteld. Deze tarieven zijn op het aanvraagformulier vermeld of in het retributiereglement op begravingen, begraafplaatsconcessies en ontgravingen.

In geval van een crematie zijn de kosten voor het vervoer naar het crematorium en de crematie eveneens voor de nabestaanden. Deze kosten zijn na te vragen bij een begrafenisondernemer of een crematorium.

Meer informatie kan je bij de dienst bevolking vragen.

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info