Hagelbui van 21 juli 2009 erkend als ramp

Hagelschade in Bolderberg (grote weergave)

Op de ministerraad van 5 maart 2010 is de hagelbui van 21 juli 2009 erkend als ramp. Dit houdt in dat inwoners met voldoende hoge schade een beroep kunnen doen op het rampenfonds.

Hoe, waar en wanneer mijn dossier indienen?

1. Mijn dossier samenstellen … lukt dat ?

Samen met het aanvraagdossier hebben de geregistreede slachtoffers een duidelijke handleiding ontvangen hoe het dossier dient ingevuld en samengesteld te worden. Voor de meesten zal dit voldoende zijn.

2. … en lukt het toch niet ?
Je kan een afspraak maken met de ambtenaar noodplanning, 011/80 80 34 of mailen naar hagelschade2009@heusden-zolder.be. Het is zeer belangrijk dat je in het onderwerp van je mail "hagelschade 2009 en je adres (straat + nummer) vermeldt. 

3. Wat moet je zeker opsturen ?
Naast je aanvraagdossier moet ook mee:
- een attest samenstelling van gezin (zit mee in de envelop met het aanvraagdossier die je van de gemeente krijgt).
- de bewijsstukken van schade die vorig jaar reeds bij het gemeentebestuur werden binnengebracht. Men kan deze documenten voor 4 april terug afhalen bij de dienst toerisme en evenementen, Vrunstraat 6 of op de informatievergaderingen.

4. Hoeveel tijd heb je om alles op te sturen ?
Je hebt vanaf de eerste van de maand volgend op de datum van publicatie in het Staatsblad, vermoedelijk 1 april 2010, drie maanden de tijd om het dossier in te dienen. Het gemeentebestuur bundelt de schadeclaims. De ingevulde dossiers kunnen tot vrijdag 25 juni om 12.30 uur binnengebracht worden tegen ontvangstbewijs bij:
- dienst toerisme en evenementen, Vrunstraat 6
- balie gemeentehuis, Heldenplein 1
Let op: rechtstreeks aangetekend versturen naar het provinciebestuur van Limburg kan ook en dit tot 1 juli 2010 !

5. Wordt alles terugbetaald ?
In vele gevallen zal de gewone brandverzekering al een deel vergoed hebben. Je moet echter altijd een bepaald gedeelte van het schadebedrag zelf bekostigen, de franchise.
Indien je verzekering je schade volledig vergoed heeft min de franchise, hoef je geen dossier in te vullen omdat ook het rampenfonds deze franchise niet zal vergoeden.

Praktisch

Afdeling interne organisatie

Dienst IDPBW

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 34
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info