Woonkwaliteitscontrole

Als u klachten heeft over de staat van de woning die u huurt en de eigenaar weigert de nodige werken uit te voeren, dan kan u voor advies terecht bij de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS. Indien nodig kunt u er ook een aanvraag indienen voor een woonkwaliteitsonderzoek.

Bij een woonkwaliteitsonderzoek komt een technisch onderzoeker ter plaatse en controleert hij uw woning. De controle is volledig gratis. Huurwoningen moeten voldoen aan een aantal veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsnormen. Bij een woonkwaliteitsonderzoek gaat men, op basis van die opgelegde normen, de toestand van de woning na. Hierbij wordt de woning gecontroleerd op geschiktheid en/of bewoonbaarheid. Op basis van een technische fiche wordt de toestand van de woning getoetst aan een aantal elementaire vereisten zoals aanwezigheid en veiligheid van elektrische installaties, sanitaire voorzieningen, verwarmingsmogelijkheden, bezettingsnorm, …

Wanneer de woning ernstig afwijkt van de woonkwaliteitsnormen kan deze ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.
Voor juridisch advies en bijstand  bij huurproblemen kan u terecht bij het Huurderssyndicaat.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info