Afdelingen en diensten

Een grote pdf-versie van het organogram kan je onderaan deze pagina downloaden (grote weergave)

Onze gemeentelijke diensten zijn ondergebracht in een afdelingsstructuur.
Aan het hoofd van elke afdeling staat een afdelingscoördinator.
Alle afdelingscoördinatoren en de gemeentesecretaris vormen samen het managementteam.


Algemene leiding

Stafdienst secretariaat en juridische zaken

 

Afdeling financiën en ICT

 

Afdeling interne organisatie

Afdeling burgerzaken

Afdeling vrije tijd

Afdeling welzijn en lokale economie

Deze afdeling legt zicht toe op de actiedomeinen jeugd, kinderopvang, diversiteit, opvoedingsondersteuning, preventie, senioren, wijkwerking, lokale economie

Afdeling grondgebiedszaken

Onderwijs

Brandweer

Autonoom gemeentebedrijf

Praktisch

Gemeentelijke diensten

Heldenplein 1
tel. 011 80 80 80
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info