Omgevingsanalyse

We hebben in Heusden-Zolder een behoorlijke traditie in het opmaken van omgevingsanalyses. In 2013 presenteerden we nog een uitgebreide versie met veel cijfers en gegevens tot en met 2012. In deze update van begin 2016 worden veel cijfers aangevuld, nieuwe trends geduid, enkele nieuwe thema’s aangesneden en worden vooral veel cijfers op buurtniveau toegevoegd. Zoals steeds proberen we zoveel mogelijk evoluties en tendensen te duiden en waar mogelijk verklaringen te formuleren. 

Uiteraard betreft dit een selectie uit beschikbaar cijfermateriaal. Heel wat hogere overheden en administraties deden de afgelopen jaren extra inspanningen op dit vlak en maken steeds meer cijfers omtrent hun werking openbaar. Het Steunpunt Sociale Planning van de provincie Limburg heeft de afgelopen jaren ook behoorlijk zwaar ingezet op het verwerken en beschikbaar stellen van cijfergegevens t.a.v. gemeenten.  

We wensen u veel leesplezier en hopen dat deze analyse inspiratie en inzicht kan bieden voor inwoners, beleidsmakers en iedereen die met onze inwoners op het terrein aan de slag gaat.

Praktisch

Afdeling welzijn en lokale economie

Afdeling welzijn en lokale economie
Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 86
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info