Meldpunt discriminatie

Logo Meldpunt discriminatie (grote weergave)

In het kader van het Vlaamse Gelijkekansen- en gelijkebehandelingdecreet besliste de Vlaamse overheid in 2009 om een Meldpunt Discriminatie op te richten in de dertien Vlaamse centrumsteden, waaronder Genk en Hasselt. Deze meldpunten maken sinds 2014 deel uit van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. De Meldpunten houden zich allereerst bezig met het behandelen en registreren van discriminatiemeldingen. Daarnaast organiseren ze ook preventieve acties (samen met lokale partners), doen ze aan voorlichting en aan (lokale) beleidsbeïnvloeding. De Meldpunten proberen de meldingen eerst door bemiddeling op te lossen. Indien bemiddeling niet (meer) mogelijk is, kan het slachtoffer ondersteuning krijgen om zijn klacht officieel voor te leggen aan een rechter.

Praktisch

Afdeling welzijn en lokale economie

Afdeling welzijn en lokale economie
Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 86
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info