Inzagerecht

Je kan vragen om inzage en/of kopie en/of uitleg van documenten die de gemeente in haar bezit heeft.

Je kan niet vragen dat de gemeente de documenten samenvat, verwerkt of analyseert.

Je kan ook niet vragen naar documenten die niet openbaar gemaakt mogen worden, zoals akten van de burgerlijke stand, bevolking, strafregister …
Daarnaast bevat het decreet van 26 maart 2004 nog een aantal uitzonderingen op de openbaarheid en zal je in sommige gevallen een belang moeten aantonen (bijvoorbeeld in personeelsdocumenten) of de toestemming moeten krijgen van degene die het document aan de gemeente bezorgd heeft (bijvoorbeeld bij toepassing van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de wet op de auteursrechten…). 

Hoe kan je de aanvraag om inzage, kopie of uitleg indienen?

Je moet een aanvraag indienen per brief, fax, e-mail of door een brief persoonlijk af te geven aan een loket op het gemeentehuis.

Je aanvraag vermeldt:

  • jouw naam en adres
  • wat je precies wilt: welk document wil je en hoe wil je dat krijgen
  • in bepaalde gevallen moet je jouw belang aantonen en/of de toestemming van
    degene die het document aan de gemeente bezorgd heeft

Jouw aanvraag richt je aan gemeente Heusden-Zolder, Heldenplein 1 te 3550 Heusden-Zolder.

Wat gebeurt er na ontvangst van jouw aanvraag?

De gemeente registreert jouw aanvraag en geeft je normaal antwoord binnen 15 dagen. Als er meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen of na te gaan of een uitzondering van toepassing is, wordt de termijn met 15 dagen verlengd. Als het antwoord positief is, krijg je binnen 30 dagen inzage en/of kopie.

Als het antwoord negatief is, dan kan je beroep aantekenen bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie. Hoe je dat kan, zal in de beslissing vermeld staan.

Praktisch

Stafdienst secretariaat en juridische zaken

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 81
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden