Vacatures bij de brandweer

Indien je voor het gemeentebestuur wil werken of indien je vragen hebt in verband met werken bij het gemeentebestuur, richt je je tot de personeelsdienst.Deze dienst coördineert het hele selectiegebeuren.

Wie enkel interesse heeft voor een functie van beroeps- of vrijwillige brandweerman, mag zich ook richten tot de brandweerdienst zelf. Op werkdagen is deze dienst altijd te bereiken van 08.00 tot 17.00 uur (Koerselsebaan 59, tel. 011 45 01 70).

Iedere vacature wordt door het gemeentebestuur op de gemeentelijke website en op het WIS van de VDAB geplaatst, eventueel wordt deze bekendmaking aangevuld met bekendmaking via dagbladen en / of andere kanalen.

Indien je voldoet aan de voorwaarden en wenst te solliciteren voor een bepaalde functie kan je je kandidaat stellen binnen de vooropgestelde inschrijvingsperiode. Hou deze periode goed in het oog want sollicitaties die buiten deze periode worden ingediend worden niet aanvaard.

Indien je voldoet aan de voorwaarde en je je op tijd hebt ingeschreven dan word je op de hoogte gebracht van het verloop van de aanwervingprocedure. Afhankelijk van de functie waarvoor je solliciteert, verschilt deze procedure. Volgende stappen kunnen hier deel van uitmaken: een praktische proef, een schriftelijk examen, een mondeling examen en een psychotechnische proef.

Op het einde van de aanwervingsprocedure worden de kandidaten die geslaagd zijn met hun behaalde punten voorgedragen aan de gemeenteraad. Het is de gemeenteraad die de meest geschikte kandidaat aanstelt.

Opgelet

Beroepsbrandweermannen moeten binnen het jaar na aanstelling in de functie, hun woonplaats hebben binnen een straal van 2 km van de brandweerkazerne. Een afwijking op deze woonplaatsverplichting kan enkel aan de gemeenteraad gevraagd worden, indien kan aangetoond worden dat men binnen de 3 minuten na oproep de brandweerkazerne kan bereiken van thuis uit (4 minuten voor de leden van de voorpost Tessenderlo).

Vrijwillige brandweermannen dienen van bij de aanwerving woonachtig te zijn op een afstand van maximaal 4 km van de hoofdingang van de voorpost Tessenderlo, respectievelijk 3 km van de hoofdingang  van de hoofdpost Heusden-Zolder, gemeten langs voor auto’s normaal bereidbare wegen. Een afwijking op deze woonplaatsverplichting kan enkel aan de gemeenteraad gevraagd worden, indien kan aangetoond worden dat een lid  van de hoofdpost binnen de 3 minuten na oproep de brandweerkazerne kan bereiken van thuis uit (4 minuten voor de leden van de voorpost Tessenderlo).

Voor het aanvullend medisch operatief kader (de verpleegkundigen, verpleegkundigen BBT en de ambulanciers  die enkel permanentie uitvoeren op een ambulance) geldt geen woonplaatsverplichting.
Specifiek voor het aanvullend medisch operatief kader gelden wel volgende aanwervingsvoorwaarden:

Voor de verpleegkundigen BBT:

 

  • Houder zijn van de Bijzondere BeroepsTitel (BBT) in de intensieve en spoedgevallenzorg (of studiegetuigschrift van de opleiding BBT en voldoen aan alle voorwaarden voor het bemannen van een PIT als verpleegkundige conform de normen van de FOD Volksgezondheid).

Voor de verpleegkundigen: 

 

  • Houder zijn van het diploma graduaat verpleegkunde of bachelor met een aantoonbare ervaring op een erkende spoeddienst, intensieve dienst of een erkende ziekenwagendienst
  • Diploma of getuigschrift verpleegkunde met een aantoonbare ervaring van minimaal 0,5 jaar op een erkende spoeddienst, intensieve dienst of een erkende ziekenwagendienst.

Voor de ambulanciers: 

 

  • Brandweerlid zijn van een ander korps en houder zijn van een rijbewijs C en de badge 100 (een getuigschrift afgeleverd bij toepassing van het KB van 13 februari 1998, betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers).

Praktisch

Brandweer hulpverleningszone Zuid-West Limburg

Koerselsebaan 59
3550 Heusden-Zolder

Dringende oproepen: 112
http://www.zuidwestlimburg.be


tel. 011 24 88 88
e-mail
Openingstijden

Meer info