Bouwvergunning niet altijd nodig

Tuinhuisje (grote weergave)

Melding of vergunning? Eerst informeren!

De Vlaamse regering heeft besluiten goedgekeurd waardoor het eenvoudiger wordt om een goedkeuring te krijgen van de gemeente om kleine werken aan je woning uit te voeren.

Sinds 1 december 2010 is deze nieuwe regelgeving van toepassing. 

Van plan om je woning te verbouwen, uit te breiden of een carport, tuinhuis, afsluiting…. te plaatsen?

In veel gevallen heb je nog steeds een vergunning nodig. Maar voor kleinere ingrepen geldt er vanaf 1 december een nieuwe regeling. Een aantal werken moet vanaf dan enkel nog gemeld worden. En sommige werken moet je niet meer melden en zijn vrijgesteld van vergunning.  

Niet altijd en overal geldig

Let wel, als voor je perceel specifieke voorschriften gelden, mogen die natuurlijk niet in strijd zijn met de geplande werken. En natuurlijk moet je woning ook vergund zijn. Het is dus belangrijk om je op voorhand goed te informeren!

Maak hiervoor best eerst een afspraak met de dienst Ruimtelijke ordening en vul dit formulier in .

Meldingsplicht, een telefoontje is niet voldoende!

Een melding kan in sommige gevallen, voor het beperkt aanbouwen aan een woning. Ook bepaalde stabiliteitswerken aan de binnen-en buitenkant van een gebouw kunnen via een melding. Aan de regelgeving rond de verplichting om samen te werken met een architect verandert niets. Bij een melding kan het dus voorkomen dat je de plannen door een architect moet laten opmaken. De energieprestatie-regelgeving moet ook gevolgd worden als die van toepassing is.

Je bezorgt je dossier - met dezelfde documenten als bij een aanvraag voor vergunning en een meldingsformulier – aan onze dienst ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Als je na 20 kalenderdagen geen bericht van de gemeente ontvangt, mag je starten met de werken. 

Geen vergunning of melding

Er zijn al een aantal werken vrijgesteld van vergunning. Wil je meer informatie over deze vrijstellingen, neem dan contact op met de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS of kijk op onze website. Ook voor vragen over de vergunningstoestand van je woning of de bouwvoorschriften van je perceel, kan je hier terecht.

Meer info: www.ruimtelijkeordening.be

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info