Gemeentebelasting op afgifte van administratieve bescheiden

Het gemeentebestuur levert administratieve documenten af tegen betaling. Het gaat hierbij om documenten van bv.:

  • de dienst bevolking: identiteitsbewijzen, getuigschriften, afschriften, uittreksels, ...
  • de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS: stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen, vastgoedinformatie, uittreksels uit diverse registers, ...

In de downloadbare documenten onderaan vindt u het uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad waarin de belastingtarieven op het afleveren van de administratieve documenten wordt vastgelegd.  

 

 

Praktisch

Afdeling financiën en ICT

Dienst financiën

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 82
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden