Hulpverleningszones

Hulpverleningszone Limburg (grote weergave)

Door de wetgever is beslist om de brandweerdiensten te gaan groeperen in brandweerzones, naar analogie met de opgerichte politiezones. Dit met als doel de werking van de hulpdiensten en de veiligheid van de burger te verbeteren. Het brandweerkorps van Heusden-Zolder werd samen met Hasselt, Sint-Truiden, Tongeren en Beringen ingedeeld in de zone Zuid-West Limburg.  

Deze overgang zal echter maar geleidelijk doorgevoerd worden. In de huidige fase, waarbij enkel een coördinatiestructuur geplaatst werd boven de voorlopig nog steeds onafhankelijke korpsen , spreekt men van “operationele prezones”. Deze prezones krijgen extra subsidies in functie van een aantal te behalen doelstellingen. De doelstelling welke de burger het felst zal opvallen , is de invoering van het principe “Snelste Adequate Hulp”.   

De gemeentegrenzen welke vroeger het interventiegebied afbakende van de brandweerkorpsen, zullen nu als grenzen voor de interventies van de brandweer geschrapt werden. De wet van 15 mei 2007 maakt een einde aan de territoriale begrenzing van het optreden van de brandweerdiensten. De hulpverleningszones zullen als organiserend niveau nog wel de grenzen volgen van de gemeenten maar de interventies zullen niet meer begrensd worden door gemeente- of provinciegrenzen.

Het brandweerkorps dat het snelst ter plaatse kan zijn, zal in het vervolg bij dringen de interventies door de dienst 100 uitgestuurd worden. Daarom is het belangrijk dat je steeds de dienst 100 verwittigd voor dringende noodhulp of  beter het nieuwe Europese nummer 112.

Praktisch

Brandweer hulpverleningszone Zuid-West Limburg

Koerselsebaan 59
3550 Heusden-Zolder

Dringende oproepen: 112
http://www.zuidwestlimburg.be


tel. 011 24 88 88
e-mail
Openingstijden

Meer info