Eerste rijbewijs

Je kan een eerste rijbewijs aanvragen na een geslaagd theoretisch en praktisch examen voor de categorie A3, Avoorlopig rijbewijs.

Indien je al een rijbewijs hebt, bijvoorbeeld voor de categorie A3 en je slaagt nadien voor de categorie B, dan is dit een hernieuwing van rijbewijs.

Meebrengen:

  • je identiteitskaart;
  • het aanvraagformulier dat je gekregen hebt in het examencentrum, correct ingevuld en ondertekend bij geslaagd praktijkexamen;
  • het rijgeschiktheidsattest voor groep 1 door een geneesheer van jouw keuze opgemaakt indien je de verklaringen aan de achterzijde van het aanvraagformulier betreffende de algemene lichamelijke en psychische geschiktheid en het gezichtsvermogen niet kan ondertekenen;
  • je voorlopig rijbewijs als je er een hebt;
  • recente pasfoto met witte achtergrond indien de foto op je identiteitskaart niet meer voldoende gelijkend is, of indien je een andere foto wenst.

Kostprijs:

25 euro.

Meer informatie kan je bij de dienst bevolking vragen of vinden op www.wegcode.be en de website van de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer.

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info