FSC-hout

FSC-hout (grote weergave)

Elke twee seconden verdwijnt een stuk bos zo groot als een voetbalveld. Op een jaar tijd is dat een gebied vier keer zo groot als België. Die ontbossing is dramatisch, omdat zij duizenden planten- en diersoorten in gevaar brengt. Ook wordt elke dag verwoest omwille van financiële overwegingen op korte termijn: palmolieplantages, industriële houtkap, biobrandstoffen en veeteelt.

Het hout dat in de Europese Unie wordt verkocht, moet gekapt zijn volgens ecologische, sociale en economische normen. Momenteel is echter 20 % tot 40 % van het hout dat in Europa ingevoerd wordt 'illegaal'.

Op internationaal niveau wordt door Greenpeace en WWF strijd gevoerd tegen die illegale ontbossing.

Wil jij ook helpen om een eind maken aan de handel in 'illegaal' hout? Kies dan voor FSC-hout!

FSC - ‘Forest Stewardship Council’ - is een label of keurmerk op een hout- of papierproduct dat aangeeft dat een product afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos. Het FSC label garandeert de duurzame oorsprong omdat niet enkel het bos van oorsprong wordt gecontroleerd, maar ook de hele handelsketen tot bij de eindconsument. FSC verenigt ecologische, sociale en economische belangen.

Bij de aankoop van massief hout en bij de aankoop van nieuwe speeltoestellen kiest het gemeentebestuur bewust voor FSC-gelabeld hout.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst milieu

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info