Speciale parkings voor vrachtwagen uit onze gemeente

Vrachtwagenchauffeur (grote weergave)

Sinds juli 2008 geldt er in de volledige gemeente Heusden-Zolder een parkeerverbod voor voertuigen van +3,5 ton, behalve op de speciale vrachtwagenparkings.

Vanaf november 2011 zijn dat alleen nog de volgende vrachtwagenparkings:

  1. Parking Mireille
  2. Parking Helzoldlaan-Stadionlaan
  3. Koolmijnlaan onder de brug
  4. Kapelstraat
  5. De Lange Beemden
  6. Vlinderstraat

Enkel voor inwoners van Heusden-Zolder met parkeerkaart

De parkings Buitingweg-De Veen en Mijnterrein vallen dus weg omdat de gemeente hier geconfronteerd werd met overlast van (vaak buitenlandse) vrachtwagenchauffeurs. Om die reden besliste het bestuur om de overblijvende vrachtwagenparkings enkel nog toegankelijk te houden voor inwoners van Heusden-Zolder die vrachtwagenchauffeur zijn en die beschikken over een geldige parkeerkaart.

Deze parkeerkaart is gratis en kan worden aangevraagd bij de afdeling grondgebiedszaken,  011 80 80 87 of ann.cardinaels@heusden-zolder.be.
Breng hiervoor een kopie van je paspoort en een kopie van het inschrijvingsbewijs van de vrachtwagen mee.

Vanaf januari 2012 zullen controles worden uitgevoerd door de politie. De retributie voor deze overtreding bedraagt 100 euro.

Het schepencollege besliste op 20 januari 2014 dat het parkeren van alleen een oplegger (zonder trekker) op de vrachtwagenparkings niet (meer) toegelaten is. Op de speciale vrachtwagenparkings mogen alleen vrachtwagens worden geparkeerd of de trekker samen met de oplegger. De lokale politie doet hierop controles. Wie enkel een oplegger achterlaat op de speciale vrachtwagenparkings, zal bij de vaststelling van de overtreding een onmiddellijke inning krijgen van de lokale politie die 55 euro bedraagt. Wie een voertuig parkeert zonder geldige vrachtwagenparkeerkaart, zal bij de vaststelling van de overtreding een retributie krijgen die 100 euro bedraagt.

 

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst patrimonium

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info