Retributie op vrachtwagenparkeren

Er wordt sinds 1 januari 2012 door de gemeente Heusden-Zolder een retributie gevorderd voor het parkeren van vrachtwagens op de daarvoor voorziene vrachtwagenparkeerplaatsen. 

De retributie voor het parkeren van een vrachtwagen op de speciale vrachtwagenparkings, zonder het correct plaatsen van de bewonerskaart voor voertuigen van maximum 3,5 ton, bedraagt 100 euro .

Bewonerskaarten voor voertuigen met een maximale toegelaten massa (MTM) 3,5 ton.

  • Er wordt een bewonerskaart voor voertuigen > MTM 3,5 ton gratis afgeleverd aan de bestuurder die woonachtig is in Heusden-Zolder. Deze kaart geldt voor één voertuig > MTM 3,5 ton per bestuurder.
  • De bewonerskaart voor voertuigen > MTM 3,5 ton,uitgereikt door de gemeente, dient zichtbaar achter de zijruit van de bestuurderskant van het desbetreffende voertuig aangebracht te worden, overeenkomstig het ministerieel besluit van 9 januari 2007.
  • Indien de gemeente, ingeval van beschadiging of verlies van de bewonerskaart voor voertuigen > MTM 3,5 ton, een duplicaat van de kaart moet afleveren wordt hiervoor een bedrag van € 5,00 aangerekend.
  • De bestuurder die op plaatsen waar reglementair parkeren voor hem toegelaten is, zijn voertuig > MTM 3,5 ton parkeert zonder het correct plaatsen van zijn bewonerskaart voor voertuigen > MTM 3,5 ton, valt onder toepassing van de retributie inzake parkeren op vrachtwagenparkings.

Parkeren op vrachtwagenparkings (aangeduid door verkeersbord E9c met onderbord "parkeerkaart")

  • De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig.
  • De retributie bedraagt 100,00 euro en dient betaald te worden aan de gemeente of aan de door de gemeente aangestelde firma, die belast is met de controle op het parkeren, overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het parkeerticket, dat door de bevoegde persoon op het voertuig werd aangebracht. Indien deze betaling niet gebeurt binnen de voorziene termijn, ontvangt de houder van de nummerplaat van het voertuig, een aanmaning, waarvoor een bedrag (dit bedrag is gelijk aan het geldend posttarief voor het versturen van een aangetekende brief) "administratie- en verzendkosten" wordt vastgesteld bovenop het voorziene parkeerbedrag. Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de schuld door de gemeente of zijn aangestelde firma burgerrechterlijk ingevorderd worden.

Praktisch

Afdeling financiën en ICT

Dienst financiën

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 82
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden