Afkoppelingen privé - dienstjaar 2016

voorbeeld gescheiden riolering (grote weergave)

In een aantal straten gaat er op korte termijn een gescheiden riolering aangelegd worden (een aparte leiding voor het regenwater en het vuilwater). De aparte vuilwaterriolering is hierbij niet altijd in capaciteit voorzien voor bijkomend regenwater.

De woningen die aan zo'n gescheiden stelsel grenzen dienen dus afgekoppeld te worden.

De gemeente voert de afkoppeling zelf uit op privé of subsidieert een individuele afkoppeling bij bestaande woningen die een stedenbouwkundige vergunning verkregen zonder de verplichting het hemelwater en het afvalwater gescheiden af te voeren.

De lastvoorwaarden werden goedgekeurd door het schepencollege in zitting van 29 april 2013.

De herhalingsopdracht werd voor het dienstjaar 2016 opnieuw toegewezen aan NV Vandebos uit Alken door het schepencollege in zitting van 29 februari 2016.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst patrimonium

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info