Faux gras: een volwaardig alternatief

Faux gras (grote weergave)

Dierenrechtenactivisten, maar ook kritische consumenten, betogen dat deze wijze van mesten onnodig wreed is en ernstig leed veroorzaakt bij de ganzen en eenden, omdat de vogels onder stressvolle en onnatuurlijke omstandigheden leven. Het dierenwelzijnscomité van de Europese Commissie heeft in 1998 uitgebreid verslag gedaan van de welzijnsomstandigheden in de sector. Een importverbod van foie gras blijkjt onmogelijk door Europese en mondiale handelsverdragen. Maar er worden inspanningen geleverd om dwangvoeding op Europees niveau te verbieden.
Ook dierenrechtenorganisatie GAIA zet zich hard in voor het tegen gaan van consumptie en productie van foie gras. Zij hebben hiervoor een plantaardig alternatief, "faux gras" op de markt gebracht. Je vindt er alles over op http://fauxgras.be.