Schansbeemden: opstellen van een ontwerp voor waterbeheersingswerken

ontwerpfase (grote weergave)

Voor de uitvoering van waterbeheersingswerken in het gebied Schansbeemden, dient er een technisch dossier opgesteld te worden door een gespecialiseerd studiebureau. Hierbij moet gestreefd worden naar een natuurvriendelijke inrichting van de waterloop en zijn omgeving.

De lastvoorwaarden voor deze studieopdracht werden goedgekeurd door het schepencollege in zitting van 3 februari 2014.

De ontwerpopdracht werd toegewezen aan Buro Landschapsplanning, Stedebouw en Techniek door het schepencollege in zitting van 14 april 2014.

De ontwerpopdracht is in uitvoering.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst patrimonium

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info