Subsidies voor sportverenigingen

Bij de opmaak van het eerste sportbeleidsplan in 2008 werd samen met de sportraad een subsidiereglement (sterrensubsidies) uitgewerkt met de focus op verschillende kwaliteitscriteria, conform de richtlijnen van het decreet Sport voor Allen.

Vanaf 2014 geldt voor de sportdiensten in Vlaanderen het decreet lokaal sportbeleid en de beleids- en beheerscyclus (BBC). Het uitgangspunt van deze BBC is meer lokale autonomie. Het decreet lokaal sportbeleid bepaalt een rechtstreekse subsidiëring aan sportverenigingen via een reglement, maar legt geen kwaliteitseisen meer op.

De sportraad en de dienst sport hebben in 2013 een werkgroep opgericht om een nieuw reglement uit te werken voor de algemene werking van de sportverenigingen met de nadruk op administratieve vereenvoudiging en gerichte kwaliteitsaspecten.

Op 30 maart 2017 keurde de gemeenteraad een aantal aanpassingen aan de reglementenbundel goed.

De aanvraag voor subsidies in 2018 moet binnen voor 1 september 2018 en gaat over de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018.

Opgelet: als je in 2018 werkings- of impulssubsidies wil aanvragen bezorg de dienst sport dan al een officiële ledenlijst opgemaakt tussen 1 maart en 31 maart 2018.

 

Alle reglementen en aanvraagformulieren kan u hieronder vinden.

Praktisch

Afdeling vrije tijd

Dienst sport

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder

Facebook:
Sport in Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 85
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info