Een stroomtekort? Hoe kan dat?

De federale overheid en Elia, de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit, zien er voortdurend op toe dat het aanbod van en de vraag naar stroom in ons land in evenwicht is. Maar deze winter staan we er slecht voor. Een aantal van onze kernreactoren zijn immers gesloten, waardoor onze eigen productie fors verkleint. België is dan ook deels afhankelijk van de elektriciteit die het invoert uit de buurlanden. Als we echter over heel Europa te maken krijgen met een lange periode van hevige koude zijn onze mogelijkheden van elektriciteitsaankoop bij de omringende landen beperkt. De kans op een stroomtekort in ons land wordt dan reëel.