Het afschakelplan? Waarom, wanneer en hoe?

Afschakeling is de laatste maatregel om een algemene black-out te voorkomen.

7 dagen vóór een effectief risico op een stroomtekort maken de bevoegde ministers de bevolking attent op de noodzaak van een vermindering van onze elektriciteitsconsumptie. Als we er met preventieve maatregelen niet in slagen om het algemene stroomverbruik in ons land voldoende te doen dalen, dan is er geen andere oplossing dan de elektriciteitsvoorziening in sommige regio’s af te sluiten.

De overheid deelde het land in zes schijven in, die volgens een beurtrol in aanmerking komen om tijdelijk afgeschakeld te worden. Zone zes komt als eerste aan de beurt, zone één als laatste.
Onze gemeente behoort tot zone twee.

Deze tijdelijke stroomonderbreking gedurende de verbruikspiek noemen we het afschakelplan. Je wordt 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht van de kans dat je de dag nadien, tussen 16 en 20 uur ongeveer, zonder stroom wordt gezet. Je kan je hierop dus voorbereiden.

Ook wij als gemeente hebben ons op een mogelijke afschakeling voorbereid met de opmaak van een gemeentelijk noodplan. Wij zullen de inwoners zo veel mogelijk informeren en sensibiliseren. Bovendien zal het gemeentebestuur alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid van de inwoners te garanderen!