Wij zijn solidair bij mogelijk stroomtekort !

De kans op stroomtekort lijkt deze winter reëel. Als we er met preventieve maatregelen niet in slagen om het algemene stroomverbruik in ons land voldoende te doen dalen, dan is er geen andere oplossing dan de elektriciteitsvoorziening in sommige regio’s af te sluiten.

Zoals iedereen al weet, heeft de hogere overheid het land in zes schijven/zones ingedeeld, die volgens een beurtrol in aanmerking komen om tijdelijk afgeschakeld te worden. Heusden-Zolder valt in schijf 2 van het afschakelingsplan. Het plan is zo opgevat dat de afschakeling start met schijf 6 en zo naar voor toe werkt. Schijven 2 en 1 zijn voorzien als reserveschijven moesten de andere schijven niet voldoende zijn.

Ook al hebben we ons als gemeentebestuur op een mogelijke afschakeling voorbereid met de opmaak van een gemeentelijk noodplan, toch is de kans dat onze gemeente het zonder stroom moet stellen, dus klein.

Toch willen wij ons solidair opstellen naar de gemeenten die misschien in eerste fase zullen afgeschakeld worden. Wij willen mee besparen in het verbruik van energie! 

Het schepencollege drukte op maandag 17 november dan ook de wens uit om de aansturing van de openbare verlichting anders te organiseren.

In normale omstandigheden zijn er voor de openbare verlichting 2 regimes: ‘de avond’ (de ganse verlichting brandt ’s avonds tot 24.00 uur en wordt daarna gedoofd tot 5.00 uur) en ‘de nacht’ (1 op de 2 lampen brandt de ganse nacht door).

Het schepencollege zal Infrax verzoeken om in Heusden-Zolder de openbare verlichting enkel nog op “nacht” te zetten in de wintermaanden tijdens de kritische dagen. Concreet wil dit zeggen dat er dan altijd maar 1 lamp op de 2 van de openbare verlichting zal branden en dat we zo effectief besparen op energie. Ook bepaalde gebouwen (kerken, museum, Meylandt,…) zullen dan niet meer extra verlicht worden.

Het schepencollege zal verder ook initiatief nemen om de andere Limburgse gemeenten zich rond deze problematiek eveneens solidair te laten opstellen.

De middenstandsraad en het verbroederingscomité zijn ook begaan met deze problematiek en zullen hun steentje bijdragen.
De middenstandsraad besliste om dit jaar geen feestverlichting te voorzien. Hiermee willen zij een duidelijk signaal geven dat ze solidair zijn met die mensen die in het donker zullen komen te zitten.
Het verbroederingscomité zal om dezelfde reden dit jaar geen kerstverlichting in hun boom hangen, maar zal deze, bij het ontsteken van de kerstverlichting, dan symbolisch verlichten met kaarsjes.

Wij kunnen ons enkel verheugen over deze blijken van solidariteit!

In navolging van deze initiatieven willen we ook de bevolking aanmoedigen om het energieverbruik te verminderen, zodat we allen samen een afschakeling kunnen voorkomen.

Tips hiervoor zijn te vinden onze website en op de andere, daar genoemde, websites over deze problematiek.