Wat met water bij energieschaarste?

Omwille van de energieschaarste in de komende winterperiode kan de drinkwatervoorziening eveneens problemen ondervinden. De Watergroep doet er alles aan om de hinder tot het absolute minimum te beperken. U kan alvast zelf een steentje daartoe bijdragen door zuinig om te springen met elektriciteit en water.

In normale omstandigheden bevatten de watertorens en reservoirs van De Watergroep een voldoende watervoorraad om enkele uren te overbruggen bij een tijdelijke stroomuitval. Zij zullen er dan ook voor zorgen dat alle watertorens en reservoirs op voorhand goed gevuld zijn. Waar pompinstallaties nodig zijn om het water tot bij de klanten te brengen, zullen wel bevoorradingsproblemen optreden. Dit geldt vooral op hoger gelegen plaatsen, maar ook als u in een hoog appartementsgebouw woont waar een private drukverhogingsinstallatie is geplaatst.

Hou er ook rekening mee dat een lagere druk op het waterleidingnet tijdelijk kan zorgen voor een verstoring van de drinkwaterkwaliteit. Door opwoeling van bezinksel in het leidingnet kan het water troebel worden en verkleuren. Dit houdt geen risico in voor de gezondheid. Na verloop van enige tijd zal het leidingwater opnieuw helder worden.

Ook indien u zelf niet in een afgeschakelde zone woont, kan u problemen ondervinden met de drinkwatervoorziening, bv. als uw drinkwater wordt aangevoerd vanuit een regio die wel wordt afgeschakeld.

De Watergroep heeft voor al haar installaties een risicoanalyse en bijhorend actieplan uitgewerkt om mogelijke problemen zo beperkt mogelijk te houden. Ook u kan daarbij helpen, in eerste instantie door zuinig om te springen met elektriciteit. Als u bij een stroomuitval zo weinig mogelijk water verbruikt, zorgt u er bovendien voor dat we langer verder kunnen met de beschikbare voorraden. Is de drinkwatertoevoer ondanks alle voorzorgen toch onderbroken, draai dan alle kranen dicht, zodat u geen nutteloos water verbruikt zodra de watervoorziening opnieuw opstart.

Een mogelijke afschakeling wordt vermoedelijk op voorhand aangekondigd. Is dat bij u het geval? Raadpleeg dan zeker voor de aangekondigde afschakeling van het elektriciteitsnet de website van De Watergroep www.dewatergroep.be. U kan met uw vragen ook terecht op het klantennummer 02 238 96 99.