Mogelijke impact van stroomuitschakeling in de thuiszorg

De impact van een stroomafschakeling zal overal voelbaar zijn. Voor algemene gevolgen verwijzen we naar de vermeldde websites. Hier beperken we ons tot de mogelijke impact die patiënten en zorg- en hulpverleners kunnen ondervinden.

VOOR ZORG- EN HULPVERLENERS

 • Verkeerslichten en straatverlichting vallen uit, automatische poorten werken niet.
 • Tankstations werken niet in de betrokken regio.
 • Slagbomen van treinoverwegen worden uit veiligheid gesloten. In sommige gemeenten kan er 1 slagboom open blijven onder supervisie van Infrabel. Via de gemeentelijke communicatiekanalen kan je vernemen of dat in jouw gemeente het geval is en welke dat dan is.
 • Vaste telefonienetwerken zullen verstoord zijn, net als mobiele telefonie kan stapsgewijs uitvallen.
 • Hulpcentrales 100 en 112 kunnen overbelast geraken.

VOOR PATIËNTEN

 • Apothekers in de afgeschakelde zone sluiten tijdens de stroomafschakeling. Er wordt een wachtdienstregeling opgesteld zodat er steeds een apotheker in een nabije gemeente waar geen stroomafschakeling is open is. Alle apothekers worden hiervan in kennis gesteld en zullen dit aan hun klanten bekend maken. 
 • Huisartsen, kinesisten, tandartsen en andere zorgverleners zullen hun praktijk sluiten. Huisartsen zullen een wachtdienst organiseren.
 • Hulpmiddelen die op elektriciteit werken, kunnen niet gebruikt worden, bv.
  o Aërosolapparaat
  o Alternating matras/zitkussen
  o Aspiratietoestel
  o Autodialyse toestel
  o Hoog-laagbed
  o Patiëntenlift
  o Personenalarmsysteem
  o Relaxzetels
  o Sondevoedingspomp
  o Traplift
  o Verwarmingsdekens
  o Zuurstofconcentrator
 • Hulpmiddelen die op batterijen werken, kunnen niet opgeladen worden, bv.
  o Rolstoel
  o Scooters
  o Zuurstofconcentrator
 • Onzekere bevoorrading van drinkwater omwille van drukdaling
 • Warmwater-boiler en verwarming werken niet

Hoe kan ik me als patiënt in de thuiszorg voorbereiden?

 • Pas het tijdstip van de zorg aan indien het gebruik van elektrische toestellen nodig zijn.
 • Ga op voorhand na of alle elektrische toestellen voldoende autonoom kunnen werken tijdens de stroomafschakeling.
 • Laad toestellen die ook op batterijen werken op voorhand voldoende op, bv. sondevoedingspomp, scooters, rolstoelen, zuurstofconcentrator,…
 • Maak een noodpakket klaar: medicatie, zaklamp, theelichtjes, lucifers, warme kleren, dekens,…
 • Maak op voorhand afspraken met de thuiszorg, de mantelzorgers en/of andere zorg- en hulpverleners. Indien geen opvang kan voorzien worden, neem dan contact met de gemeente.
 • Zorg dat je voldoende medicatie in voorraad hebt.
 • Het niet kunnen gebruiken van een aantal elektrische toestellen zal voor ongemakken zorgen maar echte maatregelen kunnen niet genomen worden.
 • Kies een kamer, indien mogelijk goed geïsoleerd, om tijdens de stroomafschakeling te verblijven en leg daar alle noodzakelijke spullen klaar. Verwarm deze kamer al in de loop van de namiddag.
 • Zorg dat de warmwater-boiler op voorhand heeft opgestaan, zodat warm water beschikbaar is.
 • Patiënten die een zuurstofconcentrator gebruiken, hebben meestal wel een noodfles gasvormige zuurstof ter beschikking om de stroomuitval te overbruggen. Maar men moet erover waken dat de fles groot genoeg is om ongeveer 3 à 4u uitval te kunnen overbruggen. De kleine flesjes van 400l volstaan dan meestal niet… De apotheker kan hierin raad geven.
 • Patiënten die aan thuisdialyse doen, kunnen in geval van problemen terecht op het dialysecentrum. Dit bespreken ze best op voorhand met het centrum.
 • Als op gas, mazout, kolen of hout verwarmd wordt, zorg dan voor voldoende verluchting en voorkom zo koolstofmonoxidevergiftiging.