Opcentiemen op leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten

De gemeente is wettelijk verplicht om een inventaris bij te houden van verwaarloosde panden en deze inventaris jaarlijks door te geven aan het Vlaams gewest. Op basis van deze gegevens heft het Gewest een belasting op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. 

Sinds 1 januari 2015 vestigt de gemeente Heusden-Zolder 100 opcentiemen op de inkomsten uit deze gewestbelasting.
Het bedrag van de heffing wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen en is onderhevig aan de heffing vanaf het kalenderjaar dat volgt op de derde opeenvolgende registratie in de inventaris.
De heffing wordt berekend volgens de volgende tabel, waarbij het kadastraal inkomen wordt verdeeld in schijven, die elk worden onderworpen aan een specifiek heffingspercentage: 

schijf van het kadastraal inkomen

heffingspercentage op het overeenstemmende gedeelte

totaalbedrag van de heffing op het voorgaande gedeelte

tot en met 12.350 euro

150 %

/

van 12.351 tot en met 37.150 euro

125 %

18.525 euro

van 37.151 tot en met 74.350 euro

100 %

49.525 euro

vanaf 74.351 euro

75 %

123.875 euro

 

De heffing bedraagt nooit minder dan 3.700 euro.

 

Praktisch

Afdeling financiën en ICT

Dienst financiën

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 82
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden