Verkeersvisie M. Scheperslaan

Op basis van een overleg met geëngageerde burgers en het gemeentebestuur werd door een studiebureau een aantal ingrepen uitgewerkt die de Michel Schepers verkeersveiliger moeten maken in afwachting van een grondige herinrichting met rioleringswerken en nieuwe weginfrastructuur. Die grondige aanpak kan immers nog jaren op zich laten wachten omwille van budget en subsidiëring door de Vlaamse overheid.

Hieronder vind je de plannen zoals ze aan de bewoners werden voorgesteld op een informatievergadering van 16 februari 2015.

Het verslag met de vragen en opmerkingen van de aanwezigen kan je downloaden.

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst externe communicatie & onthaal

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder

Facebook Gemeente Heusden-Zolder
Twitter @vanhtotz


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info