Net afgestudeerd? Wat nu?

schoolverlaters (grote weergave)

Schrijf je tijdig in bij de Werkwinkel

Schrijf je zo snel mogelijk in na het einde van je studies. Zo ben je in orde met je werkloosheid, kinderbijslag als ziekteverzekering.  Om je in te schrijven heb je alleen je rijksregisternummer nodig (op de achterkant van je identiteitskaart). TIP: Print je inschrijvingsbewijs af en houd dit zorgvuldig bij.

Je bent afgestudeerd in juni of juli:

- Schrijf je je in vóór 1 augustus, dan begint je beroepsinschakelingstijd te lopen vanaf 1 augustus.

- Schrijf je je pas in na 1 augustus, dan begint de beroepsinschakelingstijd op de dag dat je je inschrijft.

Je bent afgestudeerd of stopt met studeren tijdens het schooljaar (niet juni of juli)?

- Schrijf je zo snel mogelijk in na het einde van je studies. Je beroepsinschakelingstijd begint te lopen op de dag dat je je inschrijft bij de werkwinkel.

Schrijf je in bij een ziekenfonds 

Als je werkt, werkloosheids- of wachtuitkeringen ontvangt, moet je verplicht zelf aansluiten bij een ziekenfonds of mutualiteit. Die zorgt ervoor dat je bij ziekte vergoed wordt of voor medicatie en doktersbezoeken terugbetalingen ontvangt. Tijdens je beroepinschakelingstijd blijf je als werkzoekende recht hebben op geneeskundige verstrekkingen via het ziekenfonds van je ouders.

Meer info via www.cm.be, www.mut400.be, www.mloz.be, www.neutrale-ziekenfondsen.be, www.socmut.be

 Je hebt werk? Proficiat!

Het contract, hierin staan je afspraken met je werkgever. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk afspraken op papier zet. Het contract moet ondertekend worden door jezelf en je werkgever. Eén exemplaar van deze arbeidsovereenkomst is voor jou.

Wat staat er minimum in? Naam en adres van jezelf en je werkgever, datum van de start van je contract, waar je werkt, welk soort werk je doet, loon (en premies), je uurrooster en het type van contract (onbepaalde/bepaalde/… duur). TIP: Benieuwd naar je startersloon? Kijk eens op www.startersloon.be  

Vakantie, als je afstudeert in 2015 en begint te werken, kan je waarschijnlijk niet genieten van je maximum aantal vakantiedagen. Als je in 2015 je studies beëindigt en minstens 1 maand gewerkt hebt, heb je dankzij het systeem van jeugdvakantie in 2016 recht op 4 weken vakantie. Dit geldt enkel in de privé-sector en op voorwaarde dat je jonger dan 25 jaar bent, je studies beëindigd hebt en min. 1 maand gewerkt hebt in 2015. Je vult hiervoor de aanvraagformulieren C103 werkgever én C103 werknemer in en brengt ze binnen bij je vakbond of bij de Hulpkas.

Werkzoekend als schoolverlater

De beroepsinschakelingstijd? 

Na je inschrijving als werkzoekende bij de werkwinkel, begint je beroepsinschakelingstijd. Deze duurt 310 dagen (12 maanden). Als je bent afgestudeerd in juni of juli 2015 en ingeschreven als werkzoekende vóór 1 augustus dan zal je ten vroegste vanaf 29 juli volgend jaar recht hebben op een inschakelingsuitkering.

Behoud ik mijn kinderbijslag tijdens de beroepsinschakelingstijd?

Om tijdens je beroepsinschakelingstijd je kinderbijslag te behouden, moet je je onmiddellijk na het einde van je studies inschrijven bij de werkwinkel.

Word ik gecontroleerd tijdens mijn beroepsinschakelingstijd?

Bij de start van je beroepsinschakelingstijd ontvang je een informatiebrief van de RVA. In deze brief staat de controleprocedure. Je zal minimum tweemaal op controlegesprek moeten komen bij de RVA. Is er een negatieve evaluatie dan wordt je recht op een inschakelingsuitkering uitgesteld.

TIP: Spring binnen bij de vakbond of de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen en laat je registreren als werkzoekende in je beroepsinschakelingstijd. Zij bieden je de nodige ondersteuning in je papierwerk en zoektocht naar werk.

Wie doet wat?

De Werkwinkel zoekt met jou een job! Ingeschreven als werkzoekende betekent dat je beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Je krijgt vacatures van de VDAB en uitnodiging(en) voor een begeleiding. Je bent verplicht hier op in te gaan.

OPGELET! Na drie maanden als werkzoekende zal je ook moeten ingaan op vacatures die niet in het verlengde van je studies liggen. Je bent verplicht om in te gaan op passende vacatures. Dit is ook werk op 60 km van je woonplaats ongeacht de reistijd. Of een tewerkstelling die een reistijd van 4 uur/dag heeft ongeacht de afstand. 

De RVA zorgt voor de uitbetaling, via de vakbond/Hulpkas en voert Controlegesprekken. 

Om al je papierwerk in orde te brengen staat de vakbond of de Hulpkas voor je klaar in een dienstencentrum in je buurt. Heb je vragen, problemen of klachten, spring dan zeker eens binnen.

Jobstudent en schoolverlater?

Je studeert af of stopt met studeren eind juni 2014

- Verlaagde sociale zekerheidsbijdrage (2,71%): Je teller van 50 dagen kan je blijven inzetten tot op het einde van de laatste zomervakantie. Dit is voor afgestudeerden secundair en hoger onderwijs tot 30 september.

- Kinderbijslag: Tijdens de zomervakantie mag een jongere onbeperkt aantal uren werken in de maanden juli, augustus en september. Tijdens de rest van het jaar mogen ze per 3 maanden niet meer werken dan 240 uur

Je stopt in het midden van het schooljaar met je studies

- Je schrijft je zo snel mogelijk in bij de VDAB (zie punt 1)

- Je kan tijdens je beroepsinschakelingstijd (zie punt 4) niet werken aan verlaagde sociale zekerheidsbijdrage (2,71%).

- Kinderbijslag: Breng je kinderbijslagfonds op de hoogte om tijdens je beroepsinschakelings-tijd je kinderbijslag te behouden. Je mag niet meer verdienen dan 520,08 euro bruto per maand.

TIP: Bij de verschillende vakbonden kan je een uitgebreidere “Gids voor Schoolverlaters“ aanvragen.

www.facebook.com/Jsalkplatform

Praktisch

Afdeling welzijn en lokale economie

Afdeling welzijn en lokale economie
Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 86
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info