Fonds sport, spel en cultuur

Wil je een leuke vrijetijdsbesteding doen maar merk je dat de kostprijs te hoog is voor jouw budget.

Dan kan jouw vereniging bij het gemeentebestuur een tussenkomst in het lidgeld aanvragen.

Dit kan voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar onder volgende voorwaarden:

- cliënt zijn bij het OCMW

- de verhoogde tegemoetkoming hebben

- voldoen aan kansarmoede-indicatoren van Kind & Gezin

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar met een mentale en/of fysieke beperking kan ook een toelage worden aangevraagd.

Kijk zeker even naar het afsprakenkader en download je aanvraagformulier om mee te nemen.

Praktisch

Afdeling welzijn en lokale economie

Afdeling welzijn en lokale economie
Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 86
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info