Gemeentelijke leegstandsheffing voor gebouwen en woningen

Het decreet grond- en pandenbeleid heeft een aantal maatregelen betreffende betaalbaar wonen opgenomen.

Het gemeentebestuur heeft vervolgens betaalbaar wonen opgenomen bij de beleidsdoelstellingen.

In het kader van het algemene straatbeeld wordt er immers gestreefd naar een snelle nieuwe invulling van leegstaande panden, daarom werd er een beslist om naar een belasting op leegstaande panden te gaan.

De minimumaanslag wordt vastgelegd in het decreet grond- en pandenbeleid (art. 3.2.17).;
€ 990 voor een volledig gebouw of woonhuis
€ 75 voor een kamer
€ 300 voor een overige woongelegenheid
(index van december 2009)

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van de ABEX-index en stemmen overeen met de index van november 2009. Ze worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het ABEX-indexcijfer van de maand november die aan de aanpassing voorafgaat.   

Praktisch

Afdeling financiën en ICT

Dienst financiën

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 82
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden