Akten van de burgerlijke stand

Een akte aanvragen en binnen enkele minuten thuisbezorgd? Het kan!

Onze afdeling burgerzaken test vanaf 27 juni 2017 een volautomatisch e-loket.

Als je alle stappen correct doorloopt, ontvang je het aangevraagde attest of uittreksel binnen enkele minuten in je mailbox. De afgeleverde documenten zijn volledig rechtsgeldig! Je hoeft dus geen dubbele aanvraag te doen via e-mail.

In sommige gevallen is er toch nog een tussenkomst van één van onze collega's nodig. Daarvan krijg je automatisch een melding. Je hoeft niets te doen, je aanvraag wordt dan bij de afdeling burgerzaken verder afgehandeld en je ontvangt ook dan het attest of uittreksel digitaal in je mailbox.

Wil jij ons helpen testen?

Ga dan naar ons nieuwe E-LOKET.

 


Welke akten kan je aanvragen?

  • afschrift van de geboorteakte als je in Heusden-Zolder of een deelgemeente ervan geboren bent;
  • afschrift van de huwelijksakte als je in Heusden-Zolder of een deelgemeente ervan gehuwd bent;
  • afschrift van de overlijdensakte als men in Heusden-Zolder of een deelgemeente ervan overleden is;
  • afschrift van de echtscheidingsakte als men in Heusden-Zolder of een deelgemeente ervan gehuwd was;
  • internationaal uittreksel uit de geboorteakte (formul A);
  • internationaal uittreksel uit de huwelijksakte (formul B);
  • internationaal uittreksel uit de overlijdensakte (formul C);
  • internationaal uittreksel van nationaliteit.

Je kan enkel akten van de burgerlijke stand van jezelf krijgen. Voor akten geldt echter de regel dat ook je echtgeno(o)t(e), je ouders en je afstammelingen in rechte lijn deze akte voor jou/van jou kunnen komen afhalen.

Aan andere verwanten wordt enkel een akte van de burgerlijke stand meegegeven, indien je een schriftelijke volmacht geeft aan die persoon. Je dient ook een kopie van je identiteitskaart mee te geven. 

Aan derden, zoals schuldeisers, advocaten, notarissen, … wordt enkel een akte van de burgerlijke stand afgeleverd, indien het door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren en ondertekend zijn. Dit kan per brief, fax, mail, internetformulier (zie onderaan deze pagina) of door middel van een verklaring die beschikbaar is bij de dienst bevolking, waarop de reden moet aangeduid worden waarom men dit attest nodig heeft.

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info