Overeenkomst tussen de Watergroep en de gemeente met betrekking tot de saneringsactiviteiten

Door de Vlaamse Regering werd beslist dat vanaf 1 januari 2016 de waterfactuur er anders zal uitzien door toepassing van een nieuwe uniforme tariefstructuur.

De nieuwe tariefstructuur is gebaseerd op het principe “ de vervuiler betaalt “. Bij zuinig gebruik wordt een lager tarief aangerekend, bij royaler gebruik een hoger tarief.

De waterfactuur bestaat uit drie delen. Er is de prijs van het drinkwater zelf maar ook de bijdrage voor opvang en transport van afvalwater en de zuivering ervan.

De berekening van deze drie delen zal bestaan uit:

 • een vast recht met een korting per gedomicilieerde
 • een basistarief voor het zuinig verbruik ( 30m³ per wooneenheid + 30m³ per gedomicilieerde )
 • een comforttarief: dubbel van het basistarief als het verbruik van het basistarief overschreden wordt

De voorwaarden om recht te hebben op een sociale korting blijven ongewijzigd en zal 80% van de totale factuur bedragen.

De tarieven van de gemeentelijke saneringsvergoeding, zowel voor drinkwatergebruikers als voor eigen waterwinners, worden vanaf 2017 vastgesteld als volgt:

 • Huishoudelijke klanten:
  1,3264 €/m³ voor het basistarief
  2 * 1,3264 €/m³ voor het luxetarief
 • Niet-huishoudelijke klanten:
  1,5028 €/m³ voor de schijf 0 – 6.000 m³
  0,7514 €/m³ voor de schijf > 6.000 m³
 • Grootverbruikers heffingsplichtingen
 • Zelfde tarief als landbouwers met aftopping (individueel tarief kan nooit hoger zijn dan tarief niet-huishoudelijke klanten)

Praktisch

Afdeling financiën en ICT

Dienst financiën

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 82
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden