Basisschool Beekbeemden - opmaak masterplan + studie bouwwerken en omgevingswerken

Het schepencollege heeft beslist dat met de verhuis van het CC MUZE zich een uitstekende gelegenheid aanbiedt om de gemeentelijke basisschool Beekbeemden naar een splinternieuwe locatie te verhuizen. Er wordt een opdracht uitgeschreven om een masterplan uit te werken hoe een nieuwe school kan ingeplant worden op deze site. In de opdracht is opgenomen dat de school ook moet openstaan voor naschoolse activiteiten. Hierbij wordt gedacht aan het gebruik van de klaslokalen door bv. academies, een turnzaal waar ook verenigingen terecht kunnen voor recreatief sporten , een refter of polyvalente zaal …

Met deze nieuwe plannen blijft de dorpsgemeenschap van Zolder-Centrum (en omgeving) beschikken over voldoende mogelijkheid voor buurtactiviteiten dicht bij huis.

Er werd een bestek uitgeschreven voor deze ontwerpopdracht, welke werd goedgekeurd door het schepencollege in zitting van 15 juni 2016.

De opdracht werd door het schepencollege in zitting van 14 november 2016 toegewezen aan BVBA Q-bus Architectenbureau uit Lummen.

De studieopdracht is in uitvoering.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst patrimonium

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info