Domein Bovy - herenhuis – stabiliteitswerken buitengevel en reconstructie vakwerken - studiekosten

Herenhuis Bovy (grote weergave)

De stabiliteits- en bouwfysische studies van het herenhuis op Bovy hebben uitgewezen dat het gebouw op verschillende punten gerenoveerd dient te worden alvorens het terug in gebruik genomen kan worden.

Een aantal architecten/studiebureaus werd gevraagd tegen eind juni een offerte in te dienen voor de opmaak van een bestek voor de renovatiewerken. De ingediende offertes worden momenteel nagekeken door de dienst patrimonium.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst patrimonium

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info