Slibverwerking en transport slib 2017

slibverwerking (grote weergave)

Wekelijk komen er een aantal ladingen slib toe op de gemeentelijke werkplaats, afkomstig van de borstelwagen, het ruimen van grachten en van de kolkenzuiger  (riolen).

Voor het dienstjaar 2017 dient er opnieuw een firma aangesteld te worden voor het transport en de verwerking van dit slib. Het bestek dat hiertoe werd opgesteld door de dienst patrimonium, werd goedgekeurd door het schepencollege in zitting van 24 oktober 2016.

De opdracht werd door het schepencollege toegewezen aan de firma Bioterra uit Genk.

De werken zijn in uitvoering.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst patrimonium

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info