Domein Bovy, het gaat vooruit (24/11/2016)

Midden deze maand zijn de opruimingswerken op Domein Bovy gestart. Dat hebben we van dichtbij mogen meemaken.

Door de vaste overlegstructuur tussen het gemeentebestuur en RLLK (Regionaal Landschap Lage Kempen) is het makkelijk om op de hoogte te blijven van de stand van zaken.

 

Welke werken werden reeds uitgevoerd?

 • Het binnenplein werd geborsteld.
 • Bospaden werden opengemaakt.
 • Zwerfvuil, grof vuil en allerhande koterijen werden opgeruimd.
 • Hooilanden werden gemaaid.
 • De oude rasters van het dierenverblijf werden opgeruimd.
 • Paden werden zuiver gemaakt.
 • Enkele dode bomen werden geveld omwille van de veiligheid.
 • Er werden dijken terug opengemaakt waardoor er o.a. terug een prachtig zicht ontstaat vanop het vlonderpad naar de gebouwen van de binnenkoer toe.

 

 

Welke werken worden gepland voor de volgende weken?

 

 • De bomen boven de wandelpaden en de speeltuin worden gecontroleerd naar veiligheid. Ook op andere plaatsen in het domein worden de bomen verzorgd.
 • De wandelpaden zijn nu vrij en worden waar nodig hersteld.
 • De slotgracht wordt proper gemaakt en de brugjes hierover worden gecontroleerd.
 • In de boszone wordt gemaaid om de jonge bomen terug vrij te maken.
 • Verder worden er nog allerhande maai- en snoeiwerken in het domein gepland.

 

Wat het meest in het oog zal springen is dat de moerasvijver wordt droog gezet!

De boomkikker is één van de uithangborden van De Wijers. Deze kikker is een zeldzame Europees beschermde soort die op Domein Bovy voorkomt. Om de populatie te laten groeien, moet de moerasvijver visvrij blijven. Daarom wordt om de drie jaar de moerasvijver leeg gelaten.

Als de moerasvijver leeg is, kunnen we ook de in-en uitlaten van de vijver nakijken. Het vlonderpad wordt gecontroleerd en hersteld waar nodig. De struiken onder het vlonderpad worden verwijderd, de dijken gecontroleerd en de oevers van de dijken worden gemaaid.

 

Zoals je kan zien, is er al heel wat gebeurd op het domein en hopelijk laat het weer toe dat we samen met RLLK en de aannemer ook nog veel kunnen realiseren de volgende weken.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst patrimonium

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info