Jaaroverzicht 2016 door onze politie

Toezicht tijdens de markt

In 2016 organiseerde de politie verkeerstoezicht tijdens 24 marktdagen.

296 marktbezoekers begingen een verkeersovertreding. Meestal werden parkeerverbodsborden genegeerd (119) in Kolderhof en Vunderstraat. Ook hinderlijk parkeren (45) blijkt een opvallende inbreuk tijdens de multiculturele markten. Andere overtredingen waren negeren van een toegangsverbod (44), parkeren op een plaats voor een persoon met een beperking (20), niet dragen van de gordel (16), negeren van een verplichte richting (13), gsm'en aan het stuur (8), parkeren op een fietspad (6), geen motokledij dragen (6), parkeren van een vrachtwagen buiten de voorziene vrachtwagenparkings (4) en technische gebreken aan het voertuig (5).

Eén niet-verzekerd voertuig werd getakeld en op een ander voertuig werd de wielklem gelegd. 2 auto's bleken niet gekeurd te zijn.

Voorts werd één illegaal persoon bestuurlijk aangehouden en werd één sluikstorter betrapt.

17 marktbezoekers werden het slachtoffer van gauwdieven. De pickpockets stalen handtassen of brieventassen en geld uit jaszakken.

Inname openbaar domein

De verkeersdienst inventariseerde de afgeleverde signalisatievergunningen voor werken in 2016.

In totaal werden 249 vergunningen afgeleverd voor het uitvoeren van werken op de gemeente- en gewestwegen.

Het betreffen 171 vergunningen voor wegenwerken, 21 voor de inname van openbaar domein, 20 verhuizingen en 15 plaatsingen van containers op de straat.

22 firma's kregen een permanente toelating om onmiddellijk dringende werken te kunnen uitvoeren zoals defecte waterleidingen, herstellen van elektriciteitsleidingen…

8 aannemers kregen een proces-verbaal wegens het niet of onvoldoende plaatsen van signalisatie ter hoogte van de werken of het creëren van een gevaarlijke situatie . In Schootstraat werd één ongeval met een zwaargewonde fietser geregistreerd ten gevolge van niet beveiligde werken.

Voorts ontving de politie enkele tientallen meldingen wegens beschadiging door vervuild wegdek in Westlaan.

2 bedrijfsvoertuigen van wegenwerkers werden in beslag genomen wegens niet ingeschreven noch verzekerd.

Sedert 2016 is in Heusden-Zolder een retributiereglement van toepassing op de inname van openbaar domein.

Praktisch

Lokale politie

Rectorstraat 2

website

facebook


tel. 011 45 01 11
fax 011 45 01 19
e-mail
Openingstijden

Meer info