openbaar onderzoekHalstraat – Schansstraat – Europastraat - Dennenweg:

Halstraat – Schansstraat – Europastraat - Dennenweg:

voorlopige goedkeuring rooilijnplan

 

 

 


Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat de gemeenteraad tijdens zijn zitting van 31 augustus 2017  zijn voorlopige goedkeuring heeft gehecht aan het rooilijnplan ‘Halstraat – Schansstraat – Europastraat – Dennenweg’.

Het dossier ligt ter inzage in de burelen van de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS gedurende de periode van 18 september 2017 tot en met 17 oktober 2017.

 

De personen die menen bezwaar of opmerkingen te kunnen doen gelden tegen dit raadsbesluit, worden verzocht deze schriftelijk en aangetekend  toe te sturen aan het college van burgemeester en schepenen der gemeente Heusden-Zolder, uiterlijk op 17 oktober 2017.

 

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info