Netwerkdag STER-k Groeien!

netwerkdag STER-k Groeien! (grote weergave)

CC MUZE - 28 NOVEMBER 2017

12.15 tot 22.00 uur 

Voor professionals en vrijwilligers uit welzijn en onderwijs

Programma

12.15-12.45 uur: welkom en broodjeslunch

Marleen Hoydonckx, Schepen van Onderwijs

Funda Oru, Schepen van Gezin, Armoede en Taal


12.45-14.45 uur: RONDE 1

Kies één van de workshops.

 • Bind-Kracht: een krachtige dialoog over opvoeden en opgroeien in armoede
  Koen en Anja van Bind-Kracht gaan in dialoog over wat het betekent kinderen te moeten opvoeden in armoede. We staan stil bij de uitdagingen van alleenstaande moeder met zware financiële problemen en de gevolgen voor het functioneren van het gezin. De dialoog- oefening verschuift in een tweede deel naar een gesprek over de handvatten en ondersteuning die heilzaam en werkzaam waren bij Anja en haar gezin en de armoedespiraal heeft helpen te doorbreken. Naast een kader en inspirerende handvatten is er ruimte voor dialoog en vragen.
  - Begeleider: Koen Vansevenant en Anja Cox, Bind-Kracht vzw
  - Aantal deelnemers: 40
   
 • Een Huis van het Kind voor iedereen!
  Welke drempels zijn er voor gezinnen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze diensten voor kinderen, jongeren en hun ouders toegankelijk zijn.  Aan de hand van het denkkader van de 7B’s gaan we in deze workshop na of iedereen zijn weg kan vinden in alle diensten en organisaties voor gezinnen in Heusden-Zolder.  Met de partners van het Huis van het Kind willen we er zijn voor iedereen.  Voor veel ouders is dat soms, voor sommigen is dat veel.   Wat kunnen we samen doen?  Waar zijn we goed in?  Hoe kan het Huis van het Kind verder groeien?  Hoe is het gesteld met het welbevinden van kinderen, jongeren, ouders vandaag?  Wat kunnen we samen doen om een krachtige leefomgeving te realiseren.  Reflecteer en droom mee in deze workshop!
  - Begeleider: Kathleen Vandenput (Huis van het Kind Heusden-Zolder)
  - Aantal deelnemers: max. 20

 • Ik praat, jij praat, wij praten?
  Ouders verschillen en kinderen verschillen, dat ervaar je elke dag. Maar ben je je ook bewust van hoe onze communicatie beïnvloed wordt door deze verschillen en hoe dit kan leiden tot misverstanden? En dan hebben we het vooral over onze eigen communicatie natuurlijk. In deze workshop gaan we na hoe vanzelfsprekend (?) onze communicatie is en waar er kansen liggen elkaar beter te verstaan.
  - Begeleiders: An Vanhoudt, In-Dialoog vzw en Brigitte Thijs, wijkwerker gemeente Heusden-Zolder
  - Aantal deelnemers: max. 20
   
 • Bye Bye heesheid! Welkom topstem! 
  Als beroepsspreker is jouw gezonde stem van goudwaarde. Train ze op een professionele manier. Met efficiënte stemoefeningen die dagelijks maar een tiental minuten duren. Minimale input, maximale (spreek)output. Daardoor sta je comfortabel voor iedere groep. Krachtig, verstaanbaar en … overtuigend. Zó breng je een boodschap die echt aankomt.
  - Begeleider: Ann Debaillie, zangeres, performance- en stemcoach (bij o.a. The Voice Kids, Veerle Baetens en UCLL) én getrainde feedbackgever.
  - Aantal deelnemers: 40
   
 • Krachtgericht werken in kwetsbare gezinnen
  Mensen in armoede willen net als iedereen een thuis waar het fijn is om te wonen, gelukkige kinderen met een veelbelovende toekomst, meetellen in onze samenleving. Als moeilijke levensomstandigheden ervoor zorgen dat dit niet lukt, kunnen kwetsbare gezinnen beroep doen op het project Thuiscompagnie. Op vraag van de gezinnen komt een verzorgende aan huis. De verzorgende biedt praktische ondersteuning aan bij alles wat er moet gebeuren om het huishouden draaiende te houden. De verzorgende en het gezin werken samen aan het huishouden om zo de stress te laten zakken en terug meer greep te krijgen op hun situatie. ( bvb. de was-en de strijk terug onder controle krijgen, leren opruimen, een ontbijtmoment inoefenen, op tijd klaar geraken voor school ,samen naar de kinderarts gaan,…). Een maatschappelijk werker van het OCMW komt ook op regelmatige basis aan huis om samen met het gezin en de verzorgende de doelstellingen en de toekomstige plannen te bespreken. Het OCMW van Heusden-Zolder biedt op dit ogenblik aan 6 kwetsbare gezinnen gezinshulp aan onder de vorm van Thuiscompagnie en wil graag hun ervaringen met jullie delen. Thuiscompagnie is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Limburg en de Limburgse Diensten gezinszorg en Aanvullende thuiszorg.
  -Begeleiders: Heidi Braekmans, dienst gezinszorg OCMW en Inge Halinec, sociale dienst OCMW Heusden-Zolder
  - Aantal deelnemers: max 20

 • Helpen in hechting
  Ik ben gehecht. Jij bent gehecht. En samen spelen we mee in het hechtings-verhaal van kinderen die ons worden toevertrouwd. In deze interactieve workshop staan we stil bij wat hechting is, hoe deze tot stand komt en hoe het tijdens de verdere ontwikkeling vorm krijgt. Het is een dynamisch gegeven waarin ouders en andere belangrijke volwassenen (of zorgfiguren) een rol spelen. We reiken heel wat handvatten en tips aan om een veilige hechting te ondersteunen.
  - Begeleiders: Heidi Braeken, CKG Molenhof en Andrea Dierckx, CGG
  - Aantal deelnemers: max 20

 • Oplossingsgericht werken met ouders
  Hoe kan je ouders versterken in hun ouderschap? Hoe vind je aansluiting bij de ideeën van de ouders? Hoe bespreek je samen een vraag zonder hierbij te snel adviezen te geven? Welke stappen zijn nodig om van een probleemgerichte focus te komen tot een oplossing die van de ouder  zelf komt en die werkt voor deze ouder?
  In deze workshop staan we stil bij de kracht van het oplossingsgerichte denken en oefenen we onze vaardigheden. Je gaat merken dat oplossingsgericht denken ruimte, positieve energie creëert en je meer voldoening in je job kan geven. We oefenen met jouw concrete situaties.
  - Aantal deelnemers: max 20    

 •  Growing Mindsets!
  Liggen menselijke capaciteiten vast, of kunnen ze ontwikkelen? Dit vraagstuk is al eeuwen oud. Vandaag de dag zijn we het erover eens dat het een wisselwerking is tussen nature (aanleg) en nurture (opvoeding). De visie die je hebt op de mogelijkheid van het ontwikkelen van kwaliteiten heeft belangrijke consequenties voor je leerhouding. Er zijn twee overtuigingen: de fixed mindset, waarbij we denken dat intelligentie vaststaat, en de growth mindset waarbij we uitgaan van de kracht van ontwikkeling, leren en doorzetten. Deelnemers krijgen een sterk theoretisch kader aangeboden dat wordt aangevuld met praktische handvaten en effectieve interventies.
  - Begeleider: Kristof Das, Hogeschool UCLL
  - Aantal deelnemers: max. 25

 •  Verslaving & opvoeden?
  ‘Hoe is het mogelijk! Nu is ze zwanger en gebruikt ze nog! En hij is al niet veel beter!’ ‘Ze hebben 2 kinderen waar ze voor moeten zorgen en elke dag zijn ze zat…’ Tja, hoe komt dat nu? Wat maakt dat mensen zo anders zijn als ze drugs gebruiken? De kwetsbaarheid van de persoon, het belang van de omgeving en de deskundigheid van het netwerk. Een subtiele balans, niet altijd eenvoudig.
  - Begeleider: dr. Rita Verrando, CAD
  - Aantal deelnemers: 20


14.30-16.15 uur: babbelbar

Met een broodje, soep of drankje en boeiende babbels aan 5 standen


16.15-18.15 uur: RONDE 2

Kies de lezing of één van de workshops

 • LEZING: “IK KIES VOOR MIJN TALENT” - LUK DE WULF - Spreker, talentenfluisteraar en talent- en burn-out coach 
  Gelukkige en zelfverzekerde kinderen en jongeren, dat wenst toch iedereen? Maar hoe kan je als ouder, leerkracht, opvoeder, begeleider … hierbij helpen? “Door kinderen aan te spreken op hun talent”, zegt Luk Dewulf. “Focus op hun passie en wat ze kunnen, in plaats van te kijken naar waar ze minder sterk in zijn. Want tenslotte is niemand perfect.” In zijn lezing vertrekt Luk Dewulf vanuit het boek “ik kies voor mijn talent”. Hij gaat in op wat talent is. Hoe je talent al op jonge leeftijd kunt ontdekken en herkennen. Hoe je als ouder of leraar context kunt creëren waarin elk talent zich gezien en uitgedaagd voelt. Want door te doen waar je goed in bent, laad je niet alleen voortdurend je batterijen op, het bezorgt je ook een positief zelfbeeld, meer veerkracht en zelfvertrouwen. Daarnaast heeft Luk Dewulf het over de vaardigheden die nodig zijn om meer uit talent te halen. En wat je kan doen met datgene waar een kind of jongere echt niet goed in is. In deze rijk geïllustreerde lezing gaat Luk Dewulf in op het belang van talenten bij kinderen en jongeren. Hij toont hierbij aan hoe invloedrijk de ontwikkeling ervan is voor hun toekomst en geluk. En wat daarbij de rol is van ouders, leraren en de school. Dit alles in een samenleving die vaak alleen maar kijkt naar tekorten, waarin ontzettend veel kinderen worden gelabeld vanuit een stoornis of gebrek. 

 • Bind-Kracht: een krachtige dialoog over opvoeden en opgroeien in armoede
  Koen en Anja van Bind-Kracht gaan in dialoog over wat het betekent kinderen te moeten opvoeden in armoede. We staan stil bij de uitdagingen van alleenstaande moeder met zware financiële problemen en de gevolgen voor het functioneren van het gezin. De dialoog- oefening verschuift in een tweede deel naar een gesprek over de handvatten en ondersteuning die heilzaam en werkzaam waren bij Anja en haar gezin en de armoedespiraal heeft helpen te doorbreken. Naast een kader en inspirerende handvatten is er ruimte voor dialoog en vragen.
  - Begeleider: Koen Vansevenant en Anja Cox, Bind-Kracht vzw
  - Aantal deelnemers: 40
   
 • Over ouderbetrokkenheid: verbinding en spel als tegengif
  Wat werkt in het werken met (kwetsbare) ouders? Hoe kunnen we in tijden van wij/zij- denken échte ontmoeting, verbinding en spel inzetten als tegengif? We delen motiverende werkvormen, inspirerende tips en verhalen van de begeleiders van drie voorschoolse ouder- kindprojecten in onze gemeente. We nemen de tijd voor uitwisseling en willen leren van elkaars praktijken.
  - Begeleiders: 
    Daniella Gaethofs en An Van de Pol, Lokale dienst Buurtgerichte kinderopvang ONKI Stekelbees
    Natasia Maj, voorschools project Hupsakee,
    Memnune Sahin, Kind en Taal vzw
  - Aantal deelnemers: 20

 •  Oplossingsgericht Werken
  Als professional zijn we vaak sterk probleemgericht op die dingen die moeilijk gaan… Hierbij gaan we er meestal van uit dat als je de oorzaak van het probleem goed kent, je ook snel tot een oplossing zal komen. Bij oplossingsgericht werken (OW) leggen we juist de focus op de succeservaringen van mensen om tot verandering te komen. In deze workshop proef je van het oplossingsgericht werken: we maken je hierin wegwijs via een kader, tips en concrete oefeningen.
  - Begeleiders: Nathalie Coenen, Jayada Janssen, Tim Vanwetswinkel (Vrij CLB Midden-Limburg) 
  - Aantal deelnemers: 20

 •  Bye Bye heesheid! Welkom topstem!
  Als beroepsspreker is jouw gezonde stem van goudwaarde. Train ze op een professionele manier. Met efficiënte stemoefeningen die dagelijks maar een tiental minuten duren. Minimale input, maximale (spreek)output. Daardoor sta je comfortabel voor iedere groep. Krachtig, verstaanbaar en … overtuigend. Zó breng je een boodschap die echt aankomt.
  - Begeleider: Ann Debaillie, zangeres, performance- en stemcoach (bij o.a. The Voice Kids, Veerle Baetens en UCLL) én getrainde feedbackgever.
  - Aantal deelnemers: 40

 •  Nieuwe autoriteit of verbindend gezag
  Vanuit de kaders nieuwe autoriteit/geweldloos verzet bekijken we hoe we als leerkracht veerkrachtig voor een groep kunnen staan. De kaders worden gestoffeerd met tal van concrete tips en mogelijke handelingsalternatieven. Leerkrachten die deze sessie volgen staan doelgerichter voor een groep en kunnen oplossingsgericht omgaan met moeilijk gedrag in de klas.
  - Begeleider: Kristof Das, Hogeschool UCLL
  - Aantal deelnemers: max. 25   
     

 •  De Letterbuffetten: oefenkansen Nederlands met een snuifje meertaligheid
  Krijg ik die ananas van jou? Hoe zeg je suiker in het Dari? Gebruiken ze in Wit-Rusland ook zeezout? Hoeveel letters heeft het Turkse alfabet? Ken je een ingrediënt dat begint met de letter Q? Het Letterbuffet is een vrolijke methodiek, die je uitdaagt om de mooie dingen van elke dag te beleven : samen spelen, smullen, elkaar ontmoeten en plezier in taal beleven. Het spel is ontwikkeld om met een taaldiverse groep oefenkansen Nederlands aan te bieden met respect voor de verschillende thuistalen.
  Het biedt spelers spontane kansen om een kijkje te nemen in elkaars keuken, te proeven van andere talen, te experimenteren met een duurzame en budgetvriendelijke keuken en als groep versterkt de tafel te verlaten. Tijdens de workshop wordt -om praktische redenen- gespeeld met kaarten in plaats van echte ingrediënten. Je krijgt als deelnemer de handleiding mee naar huis om het spel met je team, je doelpubliek of welke taaldiverse groep dan ook te spelen.
  - Begeleiding: Art 27 vzw/ Het Berenhuis.
  - Aantal deelnemers: max. 20
   
 • Herstelgericht en verbindend werken
  Op een ervaringsgerichte manier neemt een vormingswerker van Arktos je mee in het thema ‘herstelgericht en verbindend werken’. Gebaseerd op Belinda Hopkins doen we enkele oefeningen, en bekijken we samen hoe je met dit gedachtengoed aan de slag kan in je klas. We geven graag al mee: herstelgericht werken kan perfect naast sanctioneren. In deze workshop focussen we op actieve verbindende manieren om je les op te bouwen.
  - Begeleider: Stephanie Nyns, Arktos
  - Aantal deelnemers: max. 12 

 


18.00- 19.15 uur: babbelbar

Met een broodje, soep of drankje en boeiende babbels aan 5 standen

 


19.30- 22.00 uur: VOORSTELLING Frederik Imbo

WAAROM WE 2 OREN HEBBEN EN MAAR 1 MOND

De meeste conflicten hebben misverstanden in onderlinge communicatie als oorzaak. Het overkomt iedereen wel eens: je bedoelt het goed, maar de andere partij interpreteert het anders, of - nog erger - helemaal ‘verkeerd’. Het vuurwerk dat daardoor ontstaat, is niet altijd even prettig.

Hoe moet je precies uitdrukken wat je bedoelt? Hoe kan je feedback geven op een respectvolle manier? Hoe komt het toch dat die ander mij niet begrijpt? En luisteren, hoe doe je dat precies? Eigenlijk hoopt Frederik dat hij jullie niets nieuws komt vertellen. Hij wil enkel de algemene spelregels én valkuilen van face-to-face communicatie op een rijtje zetten. De presentatie wil je een spiegel voorhouden en laat je nadenken over je eigen manier van communiceren.

Hou jullie vast, want de komende 180 minuten beloven best confronterend te worden. Gelukkig zullen ze ook grappig en ontspannend zijn. Het belooft een interactieve presentatie te worden, dat wil zeggen dat je gerust je mening mag geven als die wordt gevraagd. Maar, hou jullie vooral niet in om ze ook te geven wanneer ze NIET wordt gevraagd.

Aantal deelnemers: max. 350

E-loket

Praktisch

Afdeling welzijn en lokale economie

Afdeling welzijn en lokale economie
Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 86
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden