Openbaar onderzoek "Helderbeek - plaatsen schanskorven"

De bevolking wordt ervan in kennis gesteld dat er wordt overgegaan tot een onderzoek de commodo et incommodo in verband met de te nemen beslissing betreffende werken van verbetering uit te voeren aan de Helderbeek nr. 232, onbevaarbare waterloop van 2de categorie, gelegen in de gemeente Heusden-Zolder. Het betreft een aanvraag ingediend door de het Agentschap Natuur en Bos – Regio Lage Kempen, Peerderbaan 31 te 3940 Hechtel-Eksel inzake het verkrijgen van een machtiging voor het plaatsen van schanskorven in de Helderbeek te Heusden-Zolder.

Het onderzoek heeft plaats van 14 november 2017 tot en met 4 december 2017. 

Het dossier ligt ter inzage in de burelen van de dienst patrimonium, alle werkdagen, tijdens volgende openingsuren :
maandag:                            van 08.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur;
dinsdag:                              van 08.30 tot 11.30 uur;
woensdag en donderdag:  van 08.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 16.00 uur;
vrijdag:                                van 08.30 tot 12.30 uur.

De belanghebbenden die menen bezwaar of opmerkingen te kunnen doen gelden, worden verzocht deze per aangetekende brief toe te sturen aan het college van burgemeester en schepenen der gemeente Heusden-Zolder, uiterlijk op 4 december 2017.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst patrimonium

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info