Verenigde gemeenteraadscommissie

De verenigde commissie, samengesteld uit alle raadsleden, is bevoegd voor alle belangrijke sturingselementen, onder meer op het vlak van financiën, personeel en organisatie, grondgebiedzaken, vrije tijd, welzijn en lokale economie,... 

De taak om te waken over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente is geïntegreerd in de verenigde commissie.

 

Samenstelling

Deze commissie is samengesteld uit alle 31 gemeenteraadsleden, met als voorzitter raadslid Marc Swevers.

 

Volgende vergadering

(er werd nog geen volgend overleg gepland)

 

Agenda

 

 

Praktisch

Stafdienst secretariaat en juridische zaken

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 81
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info