Informatievergaderingen

Bij grote infrastructuurwerken worden de inwoners samengeroepen voor een tweetal vergaderingen.

In een eerste inspraakvergadering worden de ontwerpplannen toegelicht en krijgen de inwoners de gelegenheid om hun opmerkingen kenbaar te maken.

In de tweede vergadering worden de definitieve plannen voorgesteld en worden zowel de werken als de timing concreet toegelicht door de architect en aannemer.

De aanwezigen kunnen achteraf hier het verslag nalezen. Wie niet beschikt over internet, krijgt een verslag van de vergadering opgestuurd (mits hij zijn adres heeft opgegeven).

Overzicht

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst externe communicatie & onthaal

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder

Facebook Gemeente Heusden-Zolder
Twitter @vanhtotz


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden