Structuurplan

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied waarop het betrekking heeft. Een ruimtelijk structuurplan is geen basis voor het verlenen of weigeren van een vergunning. Het verandert ook niet de geldende bestemmingen van een plan van aanleg of het gewestplan.

Het ontwerp structuurplan van de gemeente Heusden-Zolder kan je inkijken op de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS. 
Het structuurplan van de provincie Limburg kan je raadplegen op www.limburg.be/structuurplan

Overzicht