Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Bestemmingswijzigingen gebeuren in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Zo’n ruimtelijk uitvoeringsplan (of RUP) bevat stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer.
Een RUP geeft, zoals een gewestplan, bestemmingen aan gronden en bepaalt wat mag of niet mag op uw grond.
Voor de gemeente Heusden-Zolder zijn reeds enkele RUP's goedgekeurd.

Overzicht