Verordening tuinwijk

tuinwijk Heusden-Zolder (grote weergave)

Voor de oude mijnwoningen stelde zich tot nu een probleem: de woning aan te passen aan de hedendaagse eisen maar mét behoud van het architecturale karakter van het mijnpatrimonium. De steenkoolindustrie is immers een onderdeel van ons cultuurhistorisch verleden.

De dienst ruimtelijke ordening heeft daarom samen met Stebo en in overleg met de bewoners een nieuwe verordening uitgewerkt. De oude verordening hield geen rekening met de verschillende typewoningen, met nieuwe (renovatie)technieken, met de nieuwe normen voor energieverbruik, met de nieuwe comforteisen, …

In de nieuwe verordening worden de woningen per type ingedeeld in deelgebieden, en wordt per deelgebied verder benoemd wat mag en wat niet mag. Op een aantal gebieden is de nieuwe verordening strenger dan de vorige, maar andere dan weer soepeler.