RUP Bovy

Op 23 februari 2017 heeft de gemeenteraad het ontwerp RUP Bovy voorlopig vastgesteld.

Het RUP wordt opgemaakt omdat het domein Bovy gelegen is in twee BPA’s (bijzondere plannen van aanleg) waarvan de voorschriften verouderd en beperkend zijn. De bestaande horecazaken kunnen hierdoor niet volledig inspelen op de huidige vraag. Om een uitbreiding van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van o.a. domein Bovy te realiseren, werd een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt.

Het RUP omvat stedenbouwkundige voorschriften, een plan met de bestaande en juridische toestand, grafisch bestemmingsplan, een memorie van toelichting en het onderzoek tot milieueffectenrapportage en de beslissing van de dienst Mer m.b.t. de ontheffing opmaak plan-MER

Het RUP is tijdens de periode van het openbaar onderzoek van 27 maart 2017 tot en met 25 mei 2017 raadpleegbaar:

  • op de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS van de gemeente en dit tijdens de openingsuren van het gemeentehuis
  • of download de documenten

Eventuele opmerkingen, adviezen of bezwaren kunnen uiterlijk tot en met 25 mei 2017 schriftelijk of digitaal ingediend worden bij de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Heldenplein1 te 3550 Heusden-Zolder of op gemeente@heusden-zolder.be.

Een informatieavond met de inhoudelijke toelichting van het RUP vond plaats op 20 maart 2017.

 

Overzicht