Gepubliceerd op dinsdag 30 juni 2020 10.12 u.

Maandelijks publiceren we een greep uit de beleidsbeslissingen van de voorbije maand in onze infozine #vantotz

Kort

  • Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn zullen ook de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies via videoconferentie plaatsvinden.
  • Er worden 7 kogelwerende vesten aangekocht voor ons politiekorps (€ 5 741,45)
  • Ons beleid doet een beroep op de raamovereenkomst van de Stad Brugge voor de vernieuwing van het printerpark van gemeente & OCMW. 

Drie nieuwe ateliers voor onze werkplaats

Ons bestuur bouwt nieuwe werkateliers voor onze collega’s van Team Werkplaats. De ontwerpen zijn klaar. Team Patrimonium heeft het bestek uitgestuurd naar een lijst van ondernemers die daarop hun offerte kunnen insturen. De ruwbouwwerken worden in het najaar uitgevoerd i.s.m. cursisten van CVO De Verdieping, die zo de nodige praktijkervaring kunnen opdoen. De geraamde kostprijs schommelt rond € 86 850.

Bibliotheek gaat overeenkomst aan met e-boekendienst

Het beleid keurt de overeenkomst goed die de bibliotheek wil aangaan met vzw Cultuurconnect voor het aanbieden van een e-boekendienst. Vanaf september kunnen leden via hun Mijn Bibliotheek-profiel e-boeken downloaden op hun eigen tablet, smartphone of e-reader. De uitleentermijn voor een e-boek is 6 weken en de lezer wordt automatisch verwittigd wanneer de uitleentermijn bijna verstreken is. Na de uitleenperiode verdwijnt de toegang. Verlengen is niet mogelijk, maar uiteraard volgen ook geen boetes.

Vervanging Simonne Janssens-Vanoppen

Na meer dan 30 jaar in een of ander bestuursorgaan, en daarmee is ze recordhouder in Heusden-Zolder, heeft Simonne Janssens-Vanoppen haar ontslag ingediend als raadslid voor N-VA. Simonne was tijdens haar carrière in de gemeentepolitiek niet alleen raadslid, maar ook schepen en OCMW-voorzitster. Ria Feyen legde tijdens de gemeenteraad van 28 mei de eed af als haar opvolgster.

Nieuwe gemeentevlaggen op de rotondes

Onze gemeentevlaggen worden na 10 jaar in een nieuw jasje gestoken. Onze gemeente staat bekend voor heel wat dingen, maar als we een keuze moeten maken en een top 4 opstellen, komen we uit bij: mijngemeente, Domein Bovy, topsportgemeente en ons rijk verenigingsleven. Elk van deze thema’s zijn uitgewerkt in een fris design. En om onze vlaggenmasten aan de rotondes steeds correct in te delen, is aan de reeks ook een neutrale #vanhtotz-vlag toegevoegd.

Volgende gemeente- & OCMW-raad

Donderdag 27 augustus 2020 om 19 uur in de raadzaal. De vergadering is openbaar onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen.

Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen