Gepubliceerd op maandag 22 februari 2021 0 u.

Maandelijks publiceren we een greep uit de beleidsbeslissingen van de voorbije maand in onze infozine #vantotz

Kort

  • Ook Heusden-Zolder doet mee aan de campagne ‘Yes we can’ van de Statiegeldalliantie.
  • De Dellestraat is niet langer een gemeenteweg maar een gewestweg waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd wordt.
  • Het is vanaf nu verboden ’s nachts te parkeren op het Schachtplein.

Jaarlijkse toelagen aan handelsverenigingen

Het schepencollege gaf goedkeuring aan de uitbetaling van de jaarlijkse toelage aan de Verenigde Handelaars van Zolder-Centrum. Deze handelskern diende een correcte verantwoording in. Eerder verkreeg ook Heusden-Centrum haar toelage.

De jaarlijkse toelage aan de handelskernen werd opgenomen in het strategisch-commercieel plan ter ondersteuning van de handelskernen van Zolder-Centrum, Heusden-Centrum en Bolderberg. Het gaat om een bedrag van € 7 500 waarmee activiteiten en evenementen kunnen georganiseerd worden die zorgen voor extra beleving in de handelskernen en extra bezoekers aantrekken. Het lokaal bestuur wil hierdoor leegstand bestrijden. Omdat door de coronamaatregelen minder activiteiten en evenementen georganiseerd werden, besloot het lokaal bestuur om de subsidie van 2020 ook nog in 2021 te laten gebruiken. Beide subsidies kunnen dan samen verantwoord worden in 2022.

Subsidies voedselhulp gaan naar Sint-Vincentius

Het Vast Bureau besluit om de subsidies voor dringende voedselhulp die het OCMW ontvangt op basis van een koninklijk besluit van 10 december 2020 te besteden aan een tijdelijke versterking van het systeem van bedeling van voedselpakketten door de Sint-Vincentiusvereniging.

Fluvius zet verledding verder

Fluvius werkt al enkele jaren aan de systematische vervanging van alle straatlampen door energiezuinige ledverlichting. Het plan 2021 is vorige maand door ons schepencollege goedgekeurd. Dit jaar zullen om en bij de 650 straatlampen vervangen worden. De omschakeling gebeurt per cabine, het kan dus dat een straat voorlopig slechts gedeeltelijk vernieuwd wordt. Het overige deel komt dan in een volgende fase aan de beurt. De locaties worden over verschillende kerkdorpen verdeeld zodat de geleidelijke omschakeling over de hele gemeente zichtbaar is.

Rode postbus O.L. Vrouwstraat verhuist

Ons lokaal bestuur geeft Bpost de goedkeuring om de rode postbus van de O.L. Vrouwstraat om veiligheidsredenen te verplaatsen naar de hoek Meylandtlaan met Sint-Annastraat.

Volgende gemeente- & OCMW-raad

Afhankelijk van de geldende maatregelen vinden de raden van 25/2 en 25/3 digitaal plaats of in de raadzaal. Raadpleeg onze website voor recente informatie.

Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen